Köksluckor

ROT-avdrag

Rotavdraget innebär att du får tillbaka halva arbetskostnaden vid renovering.

Från och med 1 juli 2009 betalar du bara hälften till hantverkaren. Hantverkaren begär sedan ut den andra hälften från Skatteverket.

Ett ROT-skatteavdrag innebär att skatten sänks med upp till 50 000 kr per individ och år. Rotavdraget är halva arbetskostnaden vid reparationer, om- eller tillbyggnader eller underhåll av småhus eller bostadsrätter. Rotavdraget är knutet till ägaren av småhuset eller bostadsrätten. Om två personer äger huset eller bostadsrätten tillsammans kan det sammanlagda rotavdraget bli 100 000 kr (2 x 50 000 kr). Det finns inget krav på att du ska vara folkbokförd på adressen.

Skattereduktion enligt det nya ROT-avdraget är möjlig från och med taxeringen 2010. Till skillnad från det gamla rotavdraget är det nya permanent och gäller alltså tillsvidare.

Rotavdraget hör ihop med hushållsnära tjänster. Det innebär att möjligheten till avdrag för hushållsnära tjänster och rotavdrag tillsammans är 50 000 kr per individ och år.

 

Producerad av Zetterström Networks. Copyright (C) 2006-2015. sitemap